Dr. Öğr. Üyesi Ali Yener Mutlu

Görevi : Telekomünikasyon Anabilim Dalı Başkanı
E-posta : aliyener.mutlu ikc.edu.tr
Telefon : 3789

Doç. Dr. Mehmet Ertuğrul Solmaz

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : mehmete.solmaz ikc.edu.tr
Telefon : 3744

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Erdal Özbek

Görevi : Öğretim Üyesi
E-posta : merdal.ozbek ikc.edu.tr
Telefon : 3811


Başa Dön