ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ HK.

Fakültemiz  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde  öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır.

Aday olmak isteyen öğrencilerin 15 Aralık 2017 Cuma gününe kadar aşağıda isimleri yazan Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyelerimize dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir.

Doç. Dr. Merih PALANDÖKEN

Yrd. Doç. Dr. Ali Yener MUTLU

Yrd. Doç. Dr. Volkan KILIÇ

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler

MADDE 18 – (1) Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Bir önceki yarıyıl sonunda genel not ortalamasının ve dönem not ortalamasının en az 2.00 olması, aday öğrenci hazırlık sınıfı öğrencisi ise hazırlıkta yıl tekrarı yapmamış olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması.

d) Hazırlık sınıfı hariç üniversitede azami eğitim süresini doldurmamış olması,

e) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,

f) Sabıka kaydının bulunmaması.

Başa Dön