27.Haziran.2014 - İzmir Kentkart Yetkilileri ile İşbirliği Çalışmaları Amacıyla Bir Araya Gelindi

zmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü, 27 Haziran 2014 Cuma günü Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Toplantı salonunda İzmir Kentkart Firması yetkilileri ile Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerini bir araya getirdi. Toplantıya Kentkart firmasını temsilen Yazılım Müdürü Burak AYDIN ve Donanım Müdürü Yusuf Gürkan ÖMÜR katıldılar. Toplantının açılışında TTO Koordinatörü Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ, üniversite-sanayi işbirliğinin önemini vurgulayarak, sanayi ile bütünleşebilmek amacıyla ortak potansiyellerin neler olabileceği hususlarında detay bilgiler sundu. Kentkart firma yetkilileri,  üniversiteler ile yoğun Ar-Ge çalışmaları sürdürdüklerini, yurt içi ve yurt dışı farklı projelerinin yoğun şekilde sürdürüldüğü hususlarında bilgiler sundu.


 


Toplantıda KENTKART yetkilileri ile öğretim üyeleri arasında ortak işbirliği kapsamında; veri tabanları ve mobil uygulamaları, cihaz tasarımı, kontrol yöntemleri, şehir - yönetim sistemleri çalışmaları, ulaşım sistemleri için yolcu sirkülasyonu, durak optimizasyonu, coğrafi bilgi sistemleri gibi konularda çalışmalar yapılabileceği irdelendi ve bu çalışmaların sürdürülebilmesi amacıyla üniversite bünyesinde ortak bir fiziki mekan oluşturulabileceği vurgulandı.


 


TTO Koordinatörü Prof. Dr. Lütfullah GÜNDÜZ, Yüksek Lisans ve Doktora tez çalışmalarında birlikte hareket edilebileceğinden, tezlerin sanayi ve yatırım projelerine anlamlı bir şekilde dönüştürüleceğinden bahsetti.


 


Prof. Dr. GÜNDÜZ, sinerjik ve enerjik çalışmalara imza atmak ve ayrıca proje görüşmelerinin devam etmesi yönünde, üretilenlerin hayata geçirilmesi ve bilimsel nitelikli hızlı çalışmalar yapmak için İKÇÜ kapılarının her zaman açık olduğunu vurguladı.


 


Görseller için linklere tıklayınız...


http://tto.ikc.edu.tr/files/gallery/263/29127/p18rmf9gbq1evdfe71jec1pn510476-gallery-thumb.jpg


http://tto.ikc.edu.tr/files/gallery/263/29127/p18rmf9gbrp481squp55aavqbf7-gallery-thumb.jpg


http://tto.ikc.edu.tr/files/gallery/263/29127/p18rmf9gbrp481squp55aavqbf7-gallery-thumb.jpg


http://tto.ikc.edu.tr/files/gallery/263/29127/p18rmf9gbr3np1m5u7cb1uopool8-gallery-thumb.jpg


http://tto.ikc.edu.tr/files/gallery/263/29127/p18rmf9gbr1vvu1u746953rb12sdb-gallery-thumb.jpg


http://tto.ikc.edu.tr/files/gallery/263/29127/p18rmf9gbr1ir613sttcj1g8u1pk6a-gallery-thumb.jpg


http://tto.ikc.edu.tr/files/gallery/263/29127/p18rmf9gbr1qqo1tqo1aam13vd1ej49-gallery-thumb.jpg


 


 


Başa Dön